Fotografie

Mijn doel is om een portret te schieten en tegelijkertijd de natuurlijke omgeving van het onderwerp vast te leggen. Deze omgeving kan een plek zijn waar het onderwerp zich thuis voelt of iets zijn wat zijn passie uitbeeld. Hiermee een vollediger beeld te geven van de wereld van de geportreteerde. Tijdens het fotograferen werken het onderwerp en ik op een zeer intiutieve manier. Het portret en de omgeving worden op hetzelfde moment in een opname vastgelegd, er is dan ook geen nabewerking in photoshop of wat dan ook. Wanneer er genoeg tijd is en het licht buiten goed is werk ik graag met mijn 6X6 pinhole camera. Dit maakt de magie nog net iets groter.

Laica en AliJornTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush KunaTaribush Kuna

 

Double exposure
My aim is to shoot a portrait and capture the natural surroundings of the subject in the same shot. These surroundings can be a place where the subject feels at home or is something which depicts their passion. Thereby giving a closer look into the world of the subject.
While shooting, the subject and me go at it at a most intuitive way. The portrait and the surrounding are shot in camera, so there’s no tricking around in photoshop or what so ever. Whenever there is time and the light is good enough outside I love to shoot with my 6X6 pinhole camera, this makes it even a little more magical.

Naast het schieten van portretten wat mijn favoriete vorm van fotografie is. Heb ik altijd iets met fotografie willen doen om de wereld een betere plek te maken. Omdat ik me nou niet echt de aangeweze persoon voel om naar conflict gebieden af te reizen en hier foto’s te maken om mensen meer bewust te maken van alle ellende die er in de wereld is. Heb ik besloten om maar op een simpele manier te beginnen met de wereld te verbeteren. Van al het zwerfvuil wat in het bos rondom mijn huis gedonderd wordt maak ik eerst een foto voordat ik het ergens in een prullebak gooi. Het klinkt aardig tegenstrijdig maar vaak vind ik het zwerfvuil er erg mooi uitzien. Vooral wanneer de kleuren en de glinsteringen een groot contrast vormen met de natuurlijke omgeving. Het enige wat ik hoop is dat ik met deze serie mensen meer bewust kan maken van het probleem van zwerfvuil en hun niet aansteek om nog meer troep in de natuur te gooien.

Litter
Besides shooting portraits, which is my favourite photography. I always wanted to do something with my photography to make the world a better place. While I’m not such of a person to go out and take pictures in places of conflict to make people more aware of all the shit that’s going on. I decided to start the easy way and just clean up the woods around my house. Of all the trash that’s been thrown in nature I take a picture before I throw it in the trash. It seems quite contradictory but sometimes I find the litter to be very esthetical. Especially when the colours or sparkles really stand out off the organic surroundings and makes a big contrast. So I only hope to make people more aware of the problem of littering and not encourage them to create another esthetical situation